Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Woord voor de dag
-- DagelijksWoord.nl
Woord voor de week

18 juni 2017 De wederkomst van Christus


 

Wanneer is de wederkomst van Christus? Jezus beantwoorde die vraag met: “Meteen na de verdrukking” (Mattheüs 24:29). Er zijn velen die geloven dat Christus Zijn heiligen zal opnemen voor de verdrukking, maar er is geen enkel vers in de Bijbel dat dit leert. Dat is de leer van mensen. Jezus zei Zelf in duidelijke bewoording dat Zijn wederkomst na de grote verdrukking zal zijn. 

KLIK HIER voor meer woorden van de afgelopen weken.


Nieuw artikel:

Geloof - uit het hart, of met het verstand?

Nederlandse vertaling van een audio/ videodienst door Zac Poonen, CFC Bangalore, India


HET FUNDAMENT

HET FUNDAMENT (Basic christian teachings) is een 72-delige, door Zac Poonen geschreven Bijbelstudie voor jong gelovigen en kinderen, met als doel, het leggen van een FUNDAMENT voor het volgen van Jezus, als Zijn discipelen op basis van Gods Woord. 

Deel 57 Bidden voor onze materiele gehoeften

Deel 56 Bidden - met God als het middelpunt

 Klik op de afbeelding voor de overige vertaalde delen 

Video onderwijs in het Nederlands

YouTube opnames van o.a. de Heart Cry conferentie

met Zac Poonen, van 29 april – 2 mei 2016 

 

THROUGH THE BIBLE 2e Druk

   IN HET ENGELS GESCHREVEN UITGAVE VAN:

     THROUGH THE BIBLE DOOR ZAC POONEN

           

klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave

           1024 pagina’s (Hardcover)         

Als 2e druk leverbaar sinds februari 2017

Prijs per boek incl. portokosten geregistreerde luchtpost: € 45, -

Prijs voor 16 boeken (verstuurd via FEDEX) € 480, -

Betaling via een Nederlandse bank. Levertijd 15 tot 20 dagen. 

Voor bestelling van het boek stuur een email naar: cfc@cfcindia.com of info@shub.nl  

of ga voor meer informatie naar: www.cfcindia.org


De Bergrede door Zac Poonen

Nu verkrijgbaar bij de boekhandel en als gratis PDF e-boek

Klik HIER voor meer informatie.

 

Gods Waarheid leren kennen

Gedeelte uit de preek van Zac Poonen van 11 october 2015 (ondertiteld)