Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Vernieuwing van denken

WOORD VOOR DE WEEK 

8 Februari 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com 

Een vernieuwing van denken – ons zelf maximaal aan de Heere geven

Zac Poonen

Veel religieuze mensen willen zich aan vastomlijnde regels houden en worden daardoor wettisch. Zij vallen hierdoor zogenaamd onder de wet. Zij denken in termen van het minimale te doen aan (goede) werken om God tevreden te stellen. Daarom berekenen zij bijvoorbeeld wat de exacte hoeveelheid van 10% van hun inkomen is om dit daarna schoorvoetend aan God te geven. In het Oude Testament had dit bij de Israëlieten uiteindelijk tot gevolg dat zij blinde, kreupele en zieke dieren aan God offerden (Maleachi 1:8)

Het is mogelijk om een zelfde houding aan te nemen met betrekking tot de Nieuwtestamentische geboden. Een zuster kan in termen van het minimale te doen om het Woord na te leven in de opdracht om de man ‘onderdanig’ te zijn, of het minimale te doen om haar kapsel te bedekken tijdens de samenkomst, zonder dat de pracht van haar kapsel totaal niet meer aan bod komt. Mannen kunnen aan de minimale opdracht van Gods woord voldoen om doen om hun vrouwen lief te hebben. Mannen en vrouwen kunnen in termen denken van het minimale te doen om geestelijk te zijn zonder alles hoeven op te geven. “Wat is het minimale wat ik van en in deze wereld moet opgeven?” Zulke mensen kunnen nooit geestelijk zijn. Zij kunnen alleen maar religieus zijn.

De houding van Jezus hierin was totaal anders. Hij zocht nooit naar een manier om uit te vinden wat het minimaal noodzakelijke was om Zijn Vader oprecht te dienen. Hij zocht, in tegenstelling daarop, wat het maximale was, zodat Hij alles aan de Vader kon geven. Daarom zocht Hij naar de geestelijke betekenis achter elk gebod. Hierdoor wist Hij dat het bij lange na niet voldoende was om lichamelijk overspel te vermijden, ondanks dat dit de minimum eis van de wet was.  Jezus begreep dat de geestelijke betekenis achter dit gebod was dat iemand zelfs geen onreine verlangens in zijn hart mag hebben. Daardoor zag Hij dat boosheid en moord op hetzelfde niveau staan. Hij begreep de geestelijke bedoeling achter elke gebod.

Een pasgetrouwde bruid, die enorm verliefd is op haar echtgenoot, zal er niet bij stil staan om het minimale te geven om haar echtgenoot lief te hebben. Het tegenovergestelde is waar, namelijk dat zij het maximale zal doen. Dit is ook de houding van de bruid van Christus.

Hierin zien wij het verschil tussen een dienstknecht en een bruid. Zij die onder de wet zijn kunnen alleen maar dienstknechten zijn. De werknemer werkt voor zijn loon en is daardoor erg berekenend in zijn inzet. Hij berekent deze op basis van de klok. Wanneer hij overwerk doet dan verwacht hij extra inkomsten. Aan de andere kant zal iemand die een zoon, dochter of vrouw heeft zich ten allen tijde, niet voor een beloning, maar uit liefde inzetten. Hierin ligt het verschil tussen religieus of geestelijk (spiritueel) zijn.

De houding van een denkwijze: “Wat kan ik van de Heere krijgen?”, leidt tot religiositeit. Tegenovergesteld hieraan is de houding die denkt, “Wat kan de Heer krijgen uit dit ene leven dat ik hier op aarde heb?”, zal leiden naar ware geestelijke gezindheid (spiritualiteit). Het wordt voor ons dan vanzelfsprekend om de tweede mijl te gaan wanneer de minimale noodzaak het gaan van één mijl is. 

copyright: Zac Poonen