Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Een voorbeeld van een godvrezende vrouw met een groot geloof

WOORD VOOR DE WEEK 

15 Februari 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com 

Een voorbeeld van een godvrezende vrouw met een groot geloof 

Zac Poonen

In 2 Koningen 4:8-37 lezen wij over een vrouw  -een prominente, rijke en invloedrijke vrouw-  die gezegend werd door de bediening van Elisa. God kiest er niet voor om alleen de arme, ongeletterde en niet gestudeerde mensen te zegenen. God heeft geen voorkeur, Hij trekt niemand voor. Hij koos de ongeletterde Petrus en de hoog opgeleide Paulus. Petrus wist weinig van de Schrift, maar Paulus was een geleerde in de Schrift. Er waren enkele rijke vrouwen die Jezus en Zijn discipelen financieel ondersteunden, en Jezus accepteerde hun inzet omdat het godvrezende vrouwen waren. (Lukas 8:3; “en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden uit hun eigen bezittingen.”)

Hier, in 2 Kon. 4, is sprake van een vrouw die besluit om Elisa te ondersteunen. Wij kunnen aannemen dat zij ook een godvrezende vrouw was omdat, wanneer hij hen regelmatig bezocht, zij tegen haar echtgenoot zij: “Zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is.” Hoe kon zij weten dat Elisa een man Gods was zonder dat hij zelfs een woord van God gesproken had? Zij observeerde zijn gedrag toen zij aan het eten waren. Wat een voorbeeld is dit voor ons. Het zijn de kleine dingen waaraan men een godvrezende man herkent – de wijze waarop hij zit en praat met de mensen, de wijze waarop hij eet en hoe hij zich gedraagt in alledaagse omstandigheden. Wij hoeven hiervoor niet naar zijn prediking te luisteren.

Dus besluit deze vrouw om in hun huis een gastenkamer, met een bed, tafel, stoel en verlichting, voor deze man in te richten waar hij kan overnachten wanneer hij in de buurt is. Elisa had zelfs op geen enkele wijze gesuggereerd dat hij zoiets nodig had. Zij was echter, zoals alle godvrezende vrouwen, een attente vrouw die rekening hield met de behoefte van anderen. Hier zien wij  dat God voor Zijn dienstknechten zorgt door hen een rustplaats te geven zonder dat zij dit verwachten. Een ware man Gods zal echter nooit bij iemand in de  schuld willen staan, dus vraagt Elisa aan zijn dienaar Gehazi wat hij, als dank, voor haar kan doen. Gehazi zei dat zij geen kinderen had. Dus bad Elisa voor haar en vertelde haar dat zij binnen één jaar een kind zou krijgen. En het gebeurde!

Het kind groeide op, maar werd op een dag erg ziek en stierf (2 Kon. 4:20). Let nu op het geloof en vertrouwen van deze moeder, dat zij het kind niet gelijk begroef, maar sprak: “Stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods kan gaan.”(vers 22) Zij gaat op weg om Elisa te ontmoeten. Toen Elisa haar van een afstand zag naderen, vroeg hij aan Gehazi om haar te vragen, “Gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind?” (vers 26) Let op haar antwoord dat zij gaf ondanks het overlijden van haar kind. Een antwoord vol van geloof: “Het gaat goed.”Wat een groot geloof had zij! Elisa ging heen, bad voor het kind en wekte het op uit de dood. Het is verbazingwekkend om te zien wat het geloof van de moeder uitwerkte op het kind.

Zij ontving naar haar geloof. Daarom staat zij beschreven in de galerij van de geloofshelden: “Vrouwen kregen hun geliefden uit de dood terug….Al deze mensen zijn bekend geworden omdat zij op God vertrouwden.” (Hebreen 11: 35..39 HB)

Wanneer deze vrouw niet vol van geloof en vertrouwen zou zijn geweest dan had zij haar kind begraven. God doet grote wonderen wanneer Hij iemand vindt die gelooft.

-----------------------------------

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

-----------------------------------------

Voor meer informatie schrijf naar: nederlands@cfcindia.com

-------------------------------------------

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreidt worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

--------------------------------------------------------------

Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:

http://www.cfcindia.com/nederlands/

------------------------------------------------------------