Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Het gevaar van het vertrouwen op menselijke wijsheid

WOORD VOOR DE WEEK 

22 Februari 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com 

Het gevaar van het vertrouwen op menselijke wijsheid

Zac Poonen

Prediker is in de Bijbel toegevoegd om ons te laten zien dat zelfs de meest wijze man op aarde God niet kan vinden wanneer hij vertrouwt op menselijke wijsheid. Jezus sprak eens de woorden, “Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard” (Mattheüs 11:25).Wat hebben kleine kinderen wat intelligente mensen niet hebben?   Nederigheid!  Het is moeilijk voor een knap en intelligent persoon om nederig te zijn. Er is niets verkeerd aan intelligent zijn, maar het is zonder meer goddeloos om trots te zijn op iemands intelligentie. Trotse mensen kunnen nooit Gods wegen begrijpen hoe intelligent ze ook zijn.

Prediker laat ons zien hoe iemand over veel kennis kan bezitten en toch totaal niet geestelijk kan zijn. De menselijke wijsheden die vandaag te vinden zijn in de psychologie hebben veel goede dingen in zich, maar het is geen goddelijke wijsheid. Het is zelfs gevaarlijker om goddelijke wijsheden te mixen met menselijke wijsheid, dan wanneer men alleen gebruik maakt van menselijke wijsheden. Wanneer iemand u zou willen vergiftigen, dan zou hij een kleine hoeveelheid gif mixen met veel melk zodat het gif niet opgemerkt wordt. Dingen die in zijn totaliteit verkeerd zijn, zijn snel op te merken. Vandaar dat psychologie veel goeds in zich heeft, maar toch zo gevaarlijk is. Het is geen goddelijk wijsheid. Goddelijke wijsheid komt alleen uit Gods woord. Veel dingen die door psychologen gezegd worden, en daarbij hun denken niet richten op Gods woord, zijn verkeerd. Wanneer u hen navolgt dan wordt u misleid.

In Prediker hoofdstuk 3:1-8 zien wij dat Salomoiemand was die de menselijke natuur en de wereld diepgaand observeerde. Na vele jaren van observatie kwam hij tot de conclusie dat er een reden was voor alles wat gebeurde. Hierin zien wij goede en verkeerde conclusies. Psychologie is een mix van waarheid en fouten. Salomo zei: er is een tijd om geboren te worden, een tijd om te streven en een tijd om te planten. Dit zijn allemaal feiten die juist zijn. Maar dan gaat hij verder door te zeggen dat er een tijd is om te doden en een tijd om te haten! Voor een geestelijk persoon is er nooit een tijd om te doden of te haten; hij heeft geen medemensen die hij haat. God woont in de geestelijke mens, daarom houdt altijd van ieder mens.

Er zijn psychologen die leren dat wanneer men boos is op zijn of haar vader, men een kussen met de vuisten moet bewerken om de boosheid kwijt te raken, in de veronderstelling dat het kussen de vader is! Misschien stelde Salomo zich dat zo voor toen hij zei dat er een tijd is om te haten. Maar dit is niet Gods weg. Dit is een voorbeeld van het wereldse denken van Salomo in Prediker. Jezus sprak: “Heb uw vijanden lief”. Religieuze predikers voegen hun wereldse wijsheden toe aan Gods woord wanneer zij preken. Wij moeten hierin erg oplettend zijn. Wanneer wij niet nederig en in gebrokenheid voor God leven dan kunnen wij snel misleid worden door menselijke wijsheden, omdat hierin zo veel dingen waar lijken te zijn.

Laten wij een voorbeeld van geven. Er is een nieuwe vorm van onderwijs in het christendom, genaamd “visualisering”. Dit onderwijs leert ongeveer het volgende: “Doe uw ogen dicht en stel u zelf voor dat er 5000 mensen in uw kerk aanwezig zijn, zelfs wanneer er op dit moment maar 5 zijn. Stel u hierbij ook voor dat u in een heel groot gebouw bent, zelfs wanneer u in een kleine kamer samen bent gekomen. Wanneer u verlamd bent, stel u dan voor dat u wandelt. Wanneer u alleen een fiets bezit, stel u dan voor dat u een prachtige nieuwe auto hebt; hierbij moet u het noodzakelijke geloof hebben dat u deze dingen ook krijgt; en u zult ze krijgen.”

De meeste van deze zogenaamde visualisaties zijn gerelateerd aan aardse luxe en grote kerkgebouwen, enz. Ik heb nog nooit iemand gehoord die leerde om zichzelf voor te stellen, te visualiseren, “om zijn kruis op te nemen, dood te gaan aan zijn ik en Jezus te volgen”!!  De leer van visualisering is ontstaan in de moderne “New Age” filosofie (wat een valse leer is van de goddelijke waarheid) en in de psychologie, niet vanuit de Bijbel. Toch zijn er veel mensen die geen onderscheidingsvermogen hebben waardoor zij denken dat dit hun geloof ten goede komt.

Geloof is niet gebaseerd op visualisering. Romeinen 10:17 is hierin duidelijk: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” Geloof kan alleen gebaseerd zijn op hetgeen God gesproken heeft. Abraham zou Izak niet hebben gekregen door zich voor te stellen, te visualiseren, dat Sarah een zoon zou baren. Zijn geloof was gebaseerd op Gods heldere en duidelijke belofte. U kunt beginnen met visualiseren iets wat u wenst en dan verwachten dat God het u zal geven. Dat is de leer van de psychologie, niet van de Bijbel. Positief denken is misschien goed voor het bedrijfsleven maar niet voor Bijbels geloof. Jezus en de apostelen deden geen wonderen door te visualiseren of door positief te denken. Het is vandaag de dag gemakkelijk om misleid te worden door zo’n valse leer. Het boek Prediker is daarom vandaag de dag een waarschuwing voor ons om niet te vertrouwen op menselijke wijsheid.

-----------------------------------

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

-----------------------------------------

Voor méér informatie schrijf naar: wftw@cfcindia.com

-------------------------------------------

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreidt worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

--------------------------------------------------------------

Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:

http://www.cfcindia.com/nederlands/

------------------------------------------------------------