Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Laat u niet door uw familie tegen houden om Gods wil te doen.

HET WOORD VOOR DE WEEK 

1 februari 2015 , Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

 

Laat u niet door uw familie tegen houden om Gods wil te doen.

Don’t Let Your Relatives Hinder You from Doing the Will of God

Zac Poonen

In Genesis 12:1 sprak de Heere tot Abram en zei: “Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.”

Het was niet zo dat Abram op een dag een helder idee kreeg, zoals de mensen in Babel, (Genesis 11) en zei: “Ik denk dat ik lang genoeg in Ur heb gewoond. Laat ik eens verhuizen naar Kanaän om daar iets nieuws op te bouwen. Nee, zijn verhuizing was helemaal ingegeven door God. Abram was 75 jaar oud. Het is goed om zelfs 75 jaar te wachten op Gods opdracht en dan op weg gaan. Mozes wachtte 40 jaar als een herder en ging pas op weg toen God tot hem gesproken had en zie wat hij daarna allemaal gedaan heeft! Ik zeg niet dat wij 75 tot 80 jaar moeten wachten. Wat ik bedoel is dat wij moeten wachten tot God tot ons spreekt en dan op weg gaan. Denkt u dat de druk bezette, 21e eeuwse, man hier tijd voor heeft? Nee!

Ikzelf ben dankbaar dat, toen ik een jonge man van 20 jaar was, God mij een les leerde namelijk: “Laat je niet door mensen in beweging zetten, maar kom alleen in beweging wanneer God dat zegt”.Velen hebben tegen mij geadviseerd om allerlei dingen te gaan ondernemen –fijne mensen, collega’s, mede broeders. Ik luister naar hun advies, maar ga daar niet op in, totdat God ook tot mij gesproken heeft en dit advies al dan niet bevestigd. Ik wacht tot ik van God hoor, want ik weet dat ik desastreus zal eindigen wanneer ik alleen op de mening van mensen af ga. Ik zeg niet dat wij de mening van onze collega’s of mede broeders niet moeten overwegen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat uiteindelijk de stem waar wij naar moeten luisteren, de stem van God moet zijn. God sprak tot Abraham, “Ga” en hij ging. God sprak tot Mozes, “Ga” en hij ging. God sprak tot Paulus, “Ga”en hij ging. Dit zijn mensen die iets met hun leven gedaan hebben wat eeuwigheidswaarde heeft gehad. Vandaag de dag lopen er veel mensen rond in een poging om het een of het ander voor God te doen. Zij bereiken echter niets wat van eeuwigheidswaarde is. Statistisch gezien mag hetgeen wat zij bereiken imponeren, maar het is Babylon, geen Jeruzalem.

“Kom laten wij op weg gaan. Laten wij iets doen voor de Heere. Laten wij stenen bakken, laten wij specie maken, laten wij iets doen.” U kunt indruk op mensen maken. “Laten wij ons een naam maken”. U verwerft voor uzelf een grote naam in het bouwen van Babylon, net zoals Nebukadnezar dat deed. Dit gebeurt ook vandaag in het christenwerk en dat is de boodschap van Openbaring 17 en 18. Abram echter wachtte op Gods “Ga”

Let op dat toen Abraham op weg ging zonder Gods leiding, hij in de problemen raakte. Wij lezen bijvoorbeeld dat God tegen Abram zei om Ur der Chaldeeën te verlaten en te gaan naar de plaats die Hij zou aangeven. In Genesis 11 vers 31 lezen wij echter dat het Terah – Abram’s vader – was die Abram meenam en uit Ur vertrok. Maar wat had God tegen Abram gezegd: “Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit hethuis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.” Hier zien wij echter dat de 75 jaar oude Abram zijn vaders hand vasthoudt en vertrekt. Dit is de wijze waarop Abram begon!!

Degenen die u willen hinderen in het doen van Gods wil zijn in de eerste plaats heel vaak familieleden zoals uw ouders, broers, zussen, uw vrouw en kinderen. Jezus zei: “"Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader,  moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard  zijn dan zijn eigen leven.”(Lukas 11:26 Het Boek) U kunt wel de Heere willen volgen, maar dat uw vader of vrouw zegt: “Nee”!

Zo nam Terah, Abram dus mee en zij kwamen tot Haran (Genesis 11:31) en vestigden zich daar. Dit was niet Gods wil, maar waarom vestigden zij zich daar? Dat was Terah’s idee. Misschien had Haran goede weidegrond voor de kudde. Maar het was niet de plek die God in gedachten had. Abram ging daar met zijn vader wonen! Abram was een mens die fouten maakte, en de eerste fout was dat hij luisterde naar zijn vader toen God hem reeds had opgedragen iets anders te doen. Maar wat deed God? God kan gemakkelijk omgaan met zulke situaties. Hij nam Terah weg door de dood! (Genesis 11:31) Daarna: “… ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had,..” (Genesis 12:4)

Moet God bij u iets drastisch laten plaats vinden voordat u volgens Zijn aanwijzingen op weg gaat? Wanneer God u lief heeft, dan zal Hij zoiets drastisch doen. Maar wanneer God ziet dat u iemand bent die compromissen sluit, dan zal Hij u misschien uw hele leven in Haran laten blijven en zult u Gods wil in zijn geheel niet ontdekken. Leer om te gaan met God. Luister niet naar familie of vrienden die God niet kennen. Leer daarentegen, met alle middelen van een vader die naar Gods hart leeft, maar niet van een vader die, geestelijk gezien, werelds leeft. Toen Abram uiteindelijk Kanaän had bereikt, “verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.”(Genesis 12:5-7)