Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Zoek verlangend naar de doop in de Heilige Geest

WOORD VOOR DE WEEK 

1 Maart 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com 

Zoek verlangend naar de doop in de Heilige Geest 

Zac Poonen

    In 2 Koningen 2 vanaf vers 1 kunnen wij lezen over de vastberadenheid van Elisa toen Elia hem op de proef stelde. Toen Elia op het punt stond om opgenomen te worden in de hemel, ging Elisa met hem mee naar Gilgal. Elia zei tegen Elisa in Gilgal te blijven, omdat hij naar Bethel ging. Elisa reageerde met: "Nee. Ik ga met u mee"  

    In Bethel aangekomen sprak Elia weer tot Elisa en vertelde hem daar te blijven, omdat Elia verder ging naar Jericho. Elisa reageerde opnieuw met de woorden: "Nee. Ik ga met u mee."

    In Jericho herhaalde deze scene zich. Vervolgens gaat Elia naar de Jordaan. Bij de rivier aangekomen, slaat Elia met zijn mantel op het water. Het water splijt zich en beiden liepen zij door de opening in de rivier naar de overkant.

Uiteindelijk vraagt Elia aan Elisa bij wijze van spreken: “Waarom blijf je mij volgen? Wat wil je eigenlijk?”

Hoe zit het met u? Wat wilt u eigenlijk? Zoekt u een beter inkomen, een nieuwe auto of een nieuw huis? Elisa antwoordde echter: “Ik wil een dubbele portie van de Geest die op u rust”.

Hij wenste zich niets anders in de wereld. Hij verlangde naar de zalving met de Geest die op Elia rustte. Daarom was hij Elia blijven volgen, waar hij ook ging.

God wil ons ook op de proef stellen, voor dat Hij ons de verantwoordelijkheid geeft voor een bediening. Hij zorgt dat wij een bepaalde ervaring krijgen –door ons naar Gilgal te brengen- en kijkt of wij daar tevreden mee zijn.

Sommige christenen zijn daar content mee terwijl anderen zullen zeggen: “Nee Heere, Ik ben hier niet tevreden mee”

God zal deze mensen een diepere ervaringen geven – Bethel. Hij kan u enkele visoenen geven. Sommigen zullen hier tevreden mee zijn. Anderen zullen zeggen: “Nee, Heer. Ik wil meer van U”

Misschien wil God een wonder door u heen doen. Sommigen zullen daar weer content mee zijn. Anderen zullen reageren met: “Heere, ik wil dat de Geest die op u was, op mij rust om mij te vernieuwen naar Uw gelijkenis. Met minder ben ik niet tevreden.” Heeft u ook zo’n groot verlangen? Zo ja, dan kan ik u verzekeren dat God u niet zal teleurstellen.

Ik heb veel christenen gezien die met veel minder tevreden waren dan het beste van God – 25%, 50% of 75%. Wees echter als Elisa die, in zijn tijd, er op stond om het beste van God te ontvangen. Hij kreeg de dubbele zalving omdat hij er op aandrong die te willen ontvangen. Hij deed het dubbele van het aantal wonderen die Elia deed.

Veel van de predikers, waar men vandaag de dag naar toe gaat en tegen zegt: “Ik wil de doop in de Heilige Geest ontvangen” zullen antwoorden met: “Oh, dat is geen probleem. Laat mij mijn handen op uw hoofd leggen”.Hij zal een gebed voor u uitspreken, vervolgens zal hij u vragen om enkele woorden te murmelen en daarna zal hij verklaren: “U hebt het ontvangen”.

Maar hoe reageerde Elia? Hij sprak tot Elisa en zei: “Wilt u een dubbele portie van de Geest? Dat is niet zo simpel. U hebt een moeilijke zaak gevraagd; als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren.”

Elia gaf de zaak in Gods handen. Elia is hier het voorbeeld van Christus. En dit is wat de Heere tegen ons zegt: “Wanneer u Mij kunt zien zitten aan de rechter hand van de Vader, wetend dat Ik alles voor u heb overwonnen en in Mij gelooft, dan kunt u de zalving ontvangen.”

De dubbele zalving is geen gemakkelijk iets om te krijgen, maar u kunt het ontvangen wanneer u oog alleen gericht is op de Heere en niet op mensen. “Dat is het Woord van de Heere voor u”. Jezus is de Degene die doopt in de Heilige Geest, ook vandaag – niet de mens. Zelfs Johannes de Doper sprak: “Ik kan alleen dopen met water, maar Hij die na mij komt kan u dopen in de Heilige Geest”. Geen mens kan u dopen in de Heilige Geest. Jezus alleen is de Doper, dus ga rechtstreeks naar Hem toe.

Terwijl Elia en Elisa in gesprek waren kwam de vurige wagen en werd Elia opgenomen. Elisa zag dit, nam de mantel die van Elia afgevallen was en ontving de dubbele hoeveelheid zalving. Hiervan was ook een direct bewijs. Toen Elisa bij de rivier kwam en op het water sloeg, kon hij zo naar de overkant lopen. Die zalving zal zich ook in ons leven openbaren. Wij hoeven het niet uit te roepen of te schreeuwen, wij hoeven zelfs niemand hierover te vertellen. Ons leven en onze bediening spreekt dan voor zich – zelfs tegenover die personen die ons bekritiseren.

-----------------------------------

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

-----------------------------------------

Voor meer informatie schrijf naar: nederlands@cfcindia.com

-------------------------------------------

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreidt worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

--------------------------------------------------------------

Om eerdere uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:

http://www.cfcindia.com/nederlands/

------------------------------------------------------------