Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
5 April 2015

WOORD VOOR DE WEEK 

5 April (1) 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

Wij hebben een liefdevolle hemelse Vader

Zac Poonen

Velen hebben de verkeerde gedachte dat God een erg streng Persoon is en dat alleen Jezus van Hem houdt. Dit is een satanische verdraaiing van de waarheid. Het was de liefde van de Vader die Jezus zond om ons te redden van onze zonden. Jezus zij tegen Zijn discipelen, “..want de Vader Zelf heeft u lief,..”(Johannes 16:27). Jezus zei ook tegen hen dat, wanneer de hemelse Vader de vogels voedt en de bloemen kleedt, Hij zeker voor hen zou zorgen. Er was voor hen geen reden om bezorgd te zijn, want de hemelse Vader wist wat zij nodig hadden (Mattheüs 6:26-34).

Hij vertelde hen ook dat wanneer aardse vaders weten dat zij goede dingen aan hun kinderen geven, hun hemelse Vader zeker het goede aan Zijn kinderen zal geven (Mattheüs 7:11).

U zou kunnen zeggen dat dit een vrij algemeen uitgangspunt is. Is het echter niet zo dat wanneer wij in gebed tot God gaan, wij niet echt geloven dat God op ons verzoek ingaat, omdat wij niet zeker zijn van Zijn tedere, liefdevolle, vaderlijke liefde voor ons. Dus beperken wij God door ongeloof. Gelooft u werkelijk dat wanneer u bidt, dat u spreekt tot een liefdevolle Vader, Die er zich in verheugt u te horen en Die voor u wil zorgen?

Sommigen denken dat zij alleen door God gehoord worden wanneer zij volwassen heiligen zijn. Hoe zit het eigenlijk met aardse vaders? Wanneer hij een aantal kinderen heeft, luistert hij dan meer naar zijn 15 jarige zoon dan naar zijn 3 jarige dochter?  Zegt hij dan tegen zijn dochter, “jij bent te jong om tegen mij te praten, ik kan niet naar jouw luisteren”? Zeer zeker niet. In feite is het zo dat de vader waarschijnlijk eerder naar zijn jongste kind luistert dan naar zijn oudere kinderen. Zo is het nu ook bij God.

God zegt in Hebreeën 8 vers 11, “Want zij allen zullen Mij (als Vader) kennen, van klein tot groot onder hen.”

Zelfs wanneer u gisteren wedergeboren bent kunt u vrijmoedig tot God komen en uitspreken “O God U bent mijn Vader, ik ben Uw kind en daarom heb ik het recht om tot U te spreken”. Dat is de reden waarom Jezus Zijn discipelen aanmoedigt om in gebed tot God gaan.  

Elke keer wanneer wij bidden moeten wij God benaderen als een vader Die liefheeft, Die zorgt en Die in ons geïnteresseerd is. Alleen op die wijze kan geloof bewerkt worden; zonder geloof is bidden totaal overbodig.

God is een goede God. Hij houdt er van om het goede aan Zijn kinderen te geven. De Bijbel zegt in Psalm 84:11, “..Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” In Psalm 37:4 staat, “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” Deze beloftes in het oude Testament worden in het nieuwe Testament, samen met andere beloftes, door Jezus onderschreven, bevestigd en aangevuld. Dit is het fundament van ons geloof – de welbewuste zekerheid van God als onze liefhebbende Vader.

©Copyright Zac Poonen

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

Voor meer informatie schrijf naar: nederlands@cfcindia.com

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreidt worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar: http://www.cfcindia.com/nederlands/