Het fundament

De wijze van onderwijs, door Zac Poonen, is zodanig dat een kind veel dingen hiervan kan begrijpen.

Mattheüs 11:25 En Jezus bad dit gebed: "Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat  U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar U hebt de  waarheid bekendgemaakt aan kleine kinderen.

De Bijbelstudie "Basic Christian Teachings" is dan ook bedoeld om jong gelovigen en kinderen op een eenvoudige wijze in de fundamentele waarheden van de Bijbel te onderwijzen.

Ik ben geen letterkundige en deze website is dan ook niet bedoeld voor hen die op zoek zijn naar, of zich ergeren aan taal- of grammaticafouten, maar is bedoeld voor hen die zich kunnen vinden in Mattheüs 11 vers 25. Alleen wanneer wij bereid zijn om net als een kind aan de voeten van Jezus te gaan zitten om naar Hem te luisteren en Zijn onderwijs te leven, dan zal God ons datgene openbaren wat in Zijn Woord beschreven staat. Mocht u echter Bijbelse onzorgvuldigheden of onwaarheden herkennen die ingaan tegen dat wat Jezus geleerd heeft, aarzel dan niet om ons via email te informeren of er vragen over te stellen.

Deze Engelstalige serie wordt in het Nederlands vertaald, waarbij voor zover mogelijk, elke week een deel wordt toegevoegd. Elk deel bestaat uit ongeveer 3 pagina's die u kunt uitprinten en verzamelen tot een complete studie. De inhoudsopgaaf van de hele studie is hier bijgevoegd zodat u deze voor uzelf kunt toevoegen.

Deze hele serie is in het Engels ook te beluisteren via DEZE link

Klik op de titel voor de PDF weergave

           Inhoudsopgaaf

Deel 1 De oorsprong van het kwaad

Deel 2 God veranderd het kwaad in iets goeds

Deel 3 De kracht van de keuzevrijheid

Deel 4 Zonde ontstaat door ongeloof 

Deel 5 De functie van het geweten

Deel 6 Waarom Christus moest sterven

Deel 7 Bekering

Deel 8 Geloof

Deel 9 De Heilige Geest als geschenk van God

Deel 10 Gods Woord is ons voedsel

Deel 11 Gods Woord om de duivel te overwinnen

Deel 12 Gods woord vernieuwd ons denken

Deel 13 Religiositeit en geestelijkheid

Deel 14 Het minimale of het maximale voor de Heere

Deel 15 Een zoon of een werknemer

Deel 16 Het tiende gebod houden

Deel 17 Dode werken

Deel 18 Meer over dode werken

Deel 19 Nog iets meer over dode werken

Deel 20 Nog iets over dode werken 

Deel 21 Wet en genade

Deel 22 Een reden waarom wij falen

Deel 23 Nog een reden waarom wij falen

Deel 24 Nog meer redenen waarom wij in zonde terug vallen

Deel 25 Geloof en aanbidding

Deel 26 Kruisiging en aanbidding 

Deel 27 Aanbidding verdrijft satan

Deel 28 Een nieuw lied van aanbidding

Deel 29 Lofprijzing geeft bevrijding

Deel 30 Lofprijzing opent gesloten deuren 

Deel 31  Gods doel met de mens

Deel 32 Nederigheid in de komst van Jezus naar de aarde

Deel 33 Nederigheid in het leven van Jezus op aarde

Deel 34 Nederigheid in het sterven van Jezus

Deel 35 Jezus overwon de zonde

Deel 36 Jezus deed de wil van God

Deel 37 Voor Jezus was ieder mens waardevol

Deel 38 Jezus hechtte meer waarde aan mensen dan aan dingen 

Deel 39 Jezus bestudeerde de Schriften

Deel 40 Jezus gehoorzaamde de Vader

Deel 41 De toespraken van Jezus waren altijd liefdevol 

Deel 42 De liefde van Jezus is te zien in Zijn sterven

Deel 43 Zekerheid vinden in God als Vader

Deel 44 God kan u wijsheid geven

Deel 45 God en geld zijn elkaars tegenpolen

Deel 46 Liefde voor geld is zondig

Deel 47 Geef terug wat van iemand anders is

Deel 48 Alles aan God geven

Deel 49 God verbindt man en vrouw in het huwelijk

Deel 50 De verantwoordelijkenheden van de man en de vrouw in het huwelijk

Deel 51 Kinderen opvoeden die God liefhebben

Deel 52 Verantwoordelijkheden van ouders en kinderen

Deel 53 Bidt niet als een hypocriet

Deel 54 Bidt niet met betekenisloze herhalingen

Deel 55 God is het middelpunt van het gebed

Deel 56 Bidden - met God als het middelpunt

Deel 57 Bidden voor onze materiele behoeften 

Deel 58 Bidden voor onze geestelijke behoeften en noden

Deel 59 Huichelarij

Deel 60 Hoogmoed - trots

Deel 61 Egoïsme

Deel 62 Haat

Deel 63  Ongeloof

Deel 64 Onvergevingsgezindheid en bitterheid

Deel 65 Liegen

Deel 66 Geloof niet in de leugens van satan

Deel 67 Boosheid - toorn

Deel 68 Gods volmaakte wil voor ons leven (1-3)

Deel 69 Gods volmaakte wil voor ons leven (2-3)

Deel 70 Gods volmaakte wil voor ons leven (3-3)

Deel 71 Respecteren van gezag

Deel 72 Gods plan voor hen die denken gefaald te hebben