Bijbelstudie of samenkomen?

Wij geloven:

  • Dat de Bijbel (66 boeken) het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is, de enige en voldoende gids voor ons leven op aarde.
  • Dat er één God is, eeuwig bestaand uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest
  • In de godheid van onze Heer Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn menselijkheid, Zijn perfect zondeloos leven, Zijn vervangende dood tot een verzoening voor onze zonden, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart naar de Vader, en Zijn persoonlijke terugkeer naar de aarde voor Zijn heiligen.
  • Dat alle menselijke wezens geestelijk dood zijn in zonde en volkomen verloren en dat de enige manier om hun zonden vergeven te kunnen worden is  door middel van bekering en geloof in de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus is tot verzoening van onze zonden.
  • In het herscheppende werk van de Heilige Geest, waarbij een persoon is wedergeboren als een kind van God.
  • Dat rechtvaardiging alleen plaats vind door het geloof in Christus en het bewijs hiervan is goede werken die God verheerlijken.
  • In de doop in water, door onderdompeling, na wedergeboorte, in naam van de Vader, de Zoon, (Jezus Christus) en de Heilige Geest.
  • In de noodzaak van het voortdurend vervuld zijn met de Heilige Geest om kracht te hebben om te getuigen van Christus — door wijze van leven en door Zijn woord.
  • In de opstanding van de rechtvaardigen tot eeuwig leven met God en de opstanding van de onrechtvaardige tot de eeuwige scheiding van God.

Hebt u het verlangen om op basis van het voorafgaande samen Gods Woord te bestuderen of een gemeenschap te vormen, met als uitgangspunt de uitspraak van Jezus in Mattheüs 18:20, "Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden" , vraag dan vrijblijvend meer informatie door een email te sturen naar: info@shub.nl. 

Frits Mulder